top of page

   GDPR NEDİR?

gdpr nedir.jpg

1995 Avrupa Veri Koruma Direktiflerine ek olarak yıllarca süren çalışmalar ve müzakereler sonucu GDPR (General Data Protection Regulation) Türkçe anlamı “ Genel Veri Koruma Yönetmeliği “ hem Avrupa Parlamentosu hem de Avrupa Konseyi tarafından Nisan 2016 ‘da kabul edildi.

 

25 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren GDPR tüm Avrupa ülkelerinde geçerli hale geldi. Hatta bazı ülkelerin kendi ihtiyaçlarına göre düzenlemeler yapmasına izin verildi. Avrupa Birliği hukukunda, tüm Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde yer alan bireyler için veri koruma ve gizliliğine ilişkin bir yönetmelik olan GDPR,  öncelikle bireylere kendi kişisel bilgilerini kontrol altına almalarını ve AB içerisindeki şirketlerin bu yönetmeliklerle uyumlu hale getirilmesini amaçlamaktadır

 

Türkiye ‘de ise “ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “ olarak hayatımıza giren 6698 sayılı bu yeni kanun Avrupa Birliği ile olan tüm ekonomik ve siyasi ilişkilileri yakından ilgilendirdiği bilinmektedir. Yapılacak düzenlemeler ile GDPR ile tam uyumlu hale gelerek, “yeterli koruma düzeyine sahip” ülke olarak tanınmanın önü açılmıştır. Yeterli koruma düzeyine sahip ülke statüsünde olmak uzun vadede ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağı gibi, aslen, kişisel verilerin korunması anlamında Avrupa Birliği ile aynı standartlarda olmak, Türkiye’nin modern ekonomik düzende arzu ettiği yerde olabilmesi için bir zorunluluktur.

bottom of page