top of page

2023/2024 Verbis Kayıt Süreleri

Güncelleme tarihi: 31 Tem 2023
VERBİS Kayıt Sürecine Kısa Bir Göz Atalım;


VERBİS 'e kayıt olmak zorunlu mu? Sorusuna aşağıdaki kriterleri okuyarak yanıt bulabilirsiniz; veya 0850 304 48 64 nolu ücretsiz danışma hattımızdan bize ulaşabilirsiniz!


Bilindiği üzere VERBİS'e kayıt olması gerekenler bir takım kriterler mevcut. Bunlar aşağıdaki gibidir;


 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Son yapılan


 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan (eczaneler, poliklinikler, laboratuvarlar gibi sağlık verileri işleyen) gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmelidir.


 • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmelidir.Bilançoya Örnek; Tamamlanmış bir yıl olan 2022 yılında mali bilançonuz 25 Milyon TL üzeri ise sicile kayıt olma yükümlülüğünüz vardır.


Önemli: Ülkemizdeki ekonomik koşullar doğrultusunda verbis'e kayıtta kriter olarak kabul edilmiş olan "yıllık mali bilanço toplamı" (aktif toplam) Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yeniden değerlendirme kararı alınarak 25.07.2023 tarihinden itibaren 25 milyon TL 'den 100 milyon TL 'ye çıkarılmıştır.


Çalışan Sayısına Örnek; Tamamlanmış bir yılda 12 aydan en az 7’sinin her birinde vermiş olduğunuz Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca 7 ayın aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir. Örnek olarak bir yıl içerisinde (ocak, nisan, haziran, temmuz, eylül, kasım, aralık) aylarında toplamda 7 defa 50 çalışan ve üzeri bildirimde bulunduğunuzda VERBİS'e kayıt olmanız gerekir


2023' de ise tamamlanmış bir yıl olan 2022'e bakıyoruz. 2022'de çalışan sayınız 50 üzeri ise 2022 yılının son Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi bildirildikten sonra 30 gün içinde VERBİS'e kayıt olmanız gerekir.


Aynı durum Mali Bilanço için de geçerlidir. Kurumlar Vergisi Beyannamesi 5 Mayıs 2023'de beyannameler verildikten sonra 30 gün içinde VERBİS'e kayıt yapılması gerekir.VERBİS'e Kayıt İçin Geç Kaldık. Ne Yapmalıyız?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun resmi açıklamalarına baktığımızda "Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen veri sorumluları hakkında Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına başlanmıştır." ibaresi yer almaktadır. Kısacası her hangi bir mağduriyet yaşamamak için bir an önce kayıt işleminizi doğru bir beyan ile tamamlamanız önem arz etmektedir.


Hatta kurum tarafından bir şirkete uygulanan idari para cezasını sizlerle paylaşalım;


" Veri sorumlusunun yükümlülüklerinden sadece biri olan VERBİS dışında diğer yükümlülükleriniz de devam etmektedir. "


Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

 1. VERBİS 'e Kayıt

 2. Aydınlatma ve Açık Rıza Metinlerinin Düzenlenmesi

 3. Veri Güvenliğine İlişkin İdari ve Teknik Tedbirleri

 4. İlgili Kişi Başvurularının Cevaplandırılması

 5. Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi

 6. Gerekli Denetimleri Yapmak veya Yaptırmak


Unutmayın! Kanuna uyum sadece VERBİS 'e kayıt olmak değildir. Diğer yükümlülüklerinizi de 2018 yılından beri yapıyor olmanız gerekir. Olası bir idari para cezası ile karşılaşmamak için Tam Uyum Paketimizden faydalanabilirsiniz.


Detaylı Bilgi; 0850 304 48 64

Sıkça Sorulan Sorular
 • Verbis'e kayıtta çalışan sayısı nasıl hesaplanıyor?

Cevap: Tamamlanmış bir yıl baz alınmalıdır. Örneğin; 2022 yılı içerisindeki 12 aydan en az 7 'sinin her birinde 50'den çok çalışan sayısı var ise verbis'e kayıt yükümlülüğünüz bulunuyor. Ayların ardışık olması önemli değildir. Örneğin; (Ocak, Nisan, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim, Aralık) aylarında ilgili kurumlara 50'den çok çalışan sayısı bildirdiğinizde kayıt yükümlülüğünüz doğuyor.


 • Sağlık sektöründeki gerçek veya tüzel kişilikler verbis'e kayıt olmak zorunda mı?

Cevap: Evet. Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemek olan (yani öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki veriler " sağlık bilgisi, genetik veri, biyometrik veri gibi" kişisel verileri işleyen;

 • Eczaneler,

 • Diş hekimleri,

 • Poliklinikler,

 • Ultrason merkezleri,

 • Psikologlar,

 • Güzellik merkezleri,

gibi kişilerin sağlık verilerini işleyen veri sorumlularının "Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine" (VERBİS)'e kayıt olma yükümlülüğü vardır!


Kaynak; 6698 Sayılı Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu


Detaylı Bilgi; 0850 304 48 6419.685 görüntüleme6 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

6 comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
Convidado:
08 de jun. de 2023

Kayıt olmadığımız takdir kesilen ceza tutarları ne kadar ?

Curtir
Dataist Danışmanlık
Dataist Danışmanlık
08 de jun. de 2023
Respondendo a

VERBİS Kayıt Ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Etmek kurumun açıkladığı veriye göre; 2023 yılında 119.428 TL 'den başlayıp 5.971.989 TL 'e kadar çıkabiliyor. Tabi bu idari para cezası Kabahatler kanunu (5326) madde 17/2 'e göre belirleniyor.

Curtir

Convidado:
05 de jun. de 2023

2022 Nisan ayında kurulmuş bir şirketin tamamlanmış bir yılı olmadığı için yine de başvuru yapması zorunlu mu?

Curtir
Dataist Danışmanlık
Dataist Danışmanlık
08 de jun. de 2023
Respondendo a

Tamamlanmış bir yıl sadece kurumlar vergisi beyanı ve çalışan sayısı kriterlerine göre baz alınmaktadır. Şirketinizin merkezi yurtdışında ise veya ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemek ise tamamlanmış bir yıl şartı aranmaz.

Curtir

Convidado:
11 de mai. de 2023
Avaliado com 5 de 5 estrelas.

Peki yukarıdaki şartlara uymuyorsak yine de kayıt olmalı mıyız?

Curtir
Dataist Danışmanlık
Dataist Danışmanlık
11 de mai. de 2023
Respondendo a

Kanunun 16 ncı maddesine göre, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Türkiye’de kişisel veri işlemeleri halinde genel kural olarak VERBİS’e kayıt olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte Kanunun 16 ncı maddesine göre Kurulca istisna getirilmiş olan veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Curtir
Yazı: Blog2 Post
bottom of page